Valsts prezidenta apsveikums Zinību dienā

Mīļie skolēni un studenti!
Skola ir ceļš, kas ved uz lielākām iespējām dzīvē. Ejot pa šo izglītošanās un pilnveidošanās
ceļu, ir izveidojusies latviešu nācija un Latvijas valsts.
Lai jums skaists atkal redzēšanās prieks, uzsākot 2022./2023. mācību gadu! Vēlu sekmes un
aizraujošu skolas laiku!
Dārgie skolotāji un universitāšu, augstskolu mācībspēki!
Nākotnes Latvijai jābūt stiprai, gudrai, latviskai un modernai. Esmu pateicīgs jums katram
personīgi par ieguldīto darbu, kopjot Latvijas jaunos talantus. Vēlu spēku un radošu
enerģiju jaunajā darba cēlienā!

Informāciju sagatavoja: Justīne Deičmane
Mediju centra vadītāja
Valsts prezidenta kanceleja
 
justine.deicmane@president.lv
+371 67092123
+371 26186068
www.president.lv
 

Apsveikums_Zinibu_Diena_Prezidents_2022

Informācija mājaslapā ievietota – 01.09.2022