Konference “Globālās izglītības aktualitātes mūsdienu skolā”

2011.gada 7.aprīlī Daugavpils Vienības pamatskolā notika konference „Globālās izglītības aktualitātes mūsdienu skolā.” Katram jāiesaistās kopīgā darbā, lai nodrošinātu savu un citu labklājību, lai dotu pozitīvu ieguldījumu vietējā mērogā, tā veicinot pozitīvas izmaiņas arī globālā mērogā.
Konferencē piedalījās Daugavpils Izglītības pārvaldes metodiskā centra vadītāja R.Bogdanova, klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja A.Klauža, IAC projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” vadības komandas pārstāves: Ingūna Irbīte un Linda Ugaine, Viļakas ģimnāzijas un pamatskolas projekta komanda, Daugavpils pilsētas skolu direktoru vietnieki audzināšanas darbā, skolotāji, skolēni.
Konferencē tika prezentēti projektu nedēļā izstrādātie 4.a, 8.b, 9.a klašu projekti. I.Irbīte pastāstīja par attīstības jeb globālās izglītības aktualitāti mācību un audzināšanas procesā mūsdienu skolā. Darba grupās praktiski tika risināti globālās izglītības jautājumi par resursu taupīšanu, stereotipiem, migrāciju, godīgu tirdzniecību, kā arī tradīcijām, izmantojot projekta laikā iegūtos materiālus un skolotāju radošo pieeju. Noslēgumā izskanēja kopsavilkums par projekta laikā paveikto: vides mēnesis skolā „Mans piliens jūrā”, sadziedāšanās maratons, projektu nedēļa „Mēs – pasaulei”, kā arī plānotie pasākumi šajā mācību gadā.
Ceram, ka mūsu pieredze noderēs arī citām skolām! Paldies par atsaucību un līdzdalību visiem konferences dalībniekiem!

Vienības pamatskolas direktore: E.Zdanovska

Informācija mājaslapā ievietota – 11.02.2022