Daugavpils Vienības pamatskolas bibliotēka 2018./2019. mācību gadā iesaistījās Starptautiskajā lasītveicināšanas projektā “Mūsu mazā bibliotēka”, kas ir izdevniecības “Liels un mazs” izglītojošs lasīšanas veicināšanas projekts 4-8 gadīgiem bērniem, kurā sadarbojas izdevēji no 6 Eiropas valstīm. “Mūsu mazās bibliotēkas” mērķis ir veicināt bērnu interesi par literatūru un ilustrāciju, kā arī rosināt bērnus uz dažādām radošām nodarbēm.

  Programma noslēdzās 2019. gada maijā, un tajā bija iekļautas kopā sešas augstvērtīgas bilžu grāmatas no Polijas, Slovēnijas, Igaunijas, kā arī viena no Latvijas – jau agrāk izdotā Mārtiņa Zuša bilžu grāmata “Nenotikušais atklājums”. Bilžu grāmatās ilustrācijām ir tikpat nozīmīga loma kā tekstam, autors un ilustrators papildina viens otru, padarot grāmatu par nedalāmu vienību.

  Mūsu skolā šajā projektā darbojās 1.b un 2.b klases skolēni. Bērni ir izlasījuši visas 6 “Mūsu mazās bibliotēkas” grāmatas, kā arī ar lielu aizrautību ir izpildījuši visus uzdevumus darba burtnīcās. Ar skolēniem daudz strādāja arī viņu klases audzinātājas – 1. b klases audzinātāja Ārija Leine un 2.b klases audzinātāja Iveta Lukaševiča

  1.b klases skolēniem visvairāk patika grāmatas – “Sniegbaltais un ogļmelnais” un “Uzvāri man pasaciņu!”. Savukārt 2. b klases skolēni par visjaukāko izvēlējušies grāmatu “Lūdzu, apskauj mani!”.

  Abu klašu skolēni atzīst, ka ļoti patika ne tikai lasīt, diskutēt, izspēlēt, bet arī strādāt darba burtnīcās – pildīt dažādus interesantus uzdevumus, kā arī zīmēt, krāsot un, it īpaši, taisīt astoņkāji.

  Gandrīz visi skolēni izteica vēlēšanos labprāt piedalīties arī turpmāk līdzīgos projektos.

  Paldies 1.b un 2.b klašu skolēniem un klašu audzinātājām – Ārijai Leinei (1.b.kl.) un Ivetai Lukaševičai (2.b.kl.) par aktīvo darbošanos projektā!

Foto
Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre J. Celma, izmantojot izdevniecības “Liels un mazs” materiālus.

pievienots 30.05.2019; 09:55