Daugavpils Vienības pamatskolā 2020./21.mācību gadā projekta „Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros nodrošinās pedagoga palīgus latviešu valodā 1. un 2.klasē, pedagoga palīgus matemātikā 1.-4. klasēs. Pedagoga palīgu atbalsts jau novērtēts iepriekšējos mācību gados. Tas dod iespēju sniegt individualizētu un pilnvērtīgu atbalstu izglītojamajiem latviešu valodas un matemātikas apguvē.

1.-4. klasēs būs iespēja pilnveidot savas matemātiskās spējas, jo katrā klasē ir nodarbības talantīgajiem izglītojamajiem. Pedagogi izmanto iespējas gatavot izglītojamos dažādiem konkursiem un olimpiādēm.

Izglītojamajiem būs iespēja paplašināt savu redzesloku piedaloties pētnieciskajās laboratorijās bioloģijā un ķīmijā, ģeogrāfijā, attīstīt radošās spējas praktiskajās nodarbībās „Tehnoloģijas un radošums”. Šogad jauninājums ir Robotikas nodarbības, kas palīdzēs attīstīt un pilnveidot tehnoloģiskās prasmes.

 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Lilita Razminoviča