2020./ 21. mācību gadu uzsākām klātienē un priecājāmies par projekta sniegtajām iespējām. Tomēr epidemioloģiskā situācija ieviesa korekcijas valsts dzīvē un skolas dzīvē.

            2.semestrī visas nodarbības pedagogi organizēja attālināti. Īpaši nozīmīgs bija pedagoga palīgu darbs, jo izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām bija nepieciešams īpašs atbalsts ne tikai no pedagogiem, bet arī no psihologa un logopēda. Pedagogi, kuri vadīja dažādas pētnieciskās laboratorijas un radošās nodarbības, savu darbu pārkārtoja, lai sniegtu atbalstu ne tikai talantīgajiem izglītojamajiem, bet arī tiem, kuriem ir dažādas mācīšanās grūtības. 2.semestrī mēnesī vidēji tiek sniegts atbalsts apmēram 650 individuālajās nodarbībās latviešu valodā, matemātikā, informātikā, dabaszinībās, mājturībā un tehnoloģijās, sociālajās zinībās. Pedagogi individuālās nodarbības organizē gan zoom, gan Watsapp, aprīlī un maijā izmantoja klātienes nodarbību iespējas.

Daži pedagogi izmantoja grupu nodarbības zoom platformā, piemēram, pētnieciskā laboratorija ģeogrāfijā. Pētniecisko laboratoriju vada skolotāja Oksana Ostrovska. Viņa pastāstīja par savu darbu attālināto mācību laikā:

              „Katru  pirmdienu un piektdienu mūsu skolas izglītojamajiem ir iespēja piedalīties STEM jomas pētnieciskās  laboratorijas  nodarbībās  ģeogrāfijā. Neparastais mācību gads arī ieviesis izmaiņas sākotnēji plānotajā kalendārā. Šobrīd  nodarbības notiek tiešsaistes formātā, kur izglītojamajiem ir lieliska iespēja paplašināt savu redzesloku ģeogrāfijas jautājumos. Mācāmies saskatīt  pasaules tradīciju īpatnības dažādās Āzijas un Eiropas  valstīs, meklējot neparastās tradīcijas un atkārtojot visiem zināmās. Spēlējam Eiropas, Āzijas un Latvijas pilsētu nosaukumu šarādes, viktorīnas kahoot.it platformā . Un, protams, nepārspējamā karšu viktorīnu tīmekļa vietne seterra, dod iespēju izglītojamajiem apgūt   jaunas digitālās prasmes.  Dalāmies ceļojuma pieredzē, ko darīt ceļojumu laikā, taču, lai vizīte svešā valstī būtu veiksmīga, būtiski zināt arī, ko nedarīt – kādas kļūdas nepieļaut. Esiet laipni gaidīti! Šeit ir  ļoti aizraujoši un interesanti!”

           

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Lilita Razminoviča, iekļauts Oksanas Ostrovskas stāstījums