Cerību balle – ar cerību sirdī

“Neapstājies! Ej!
Tu vēl nezini, cik daudz ceļu ir pasaulei.”
(I. Ziedonis)

Cerību balle Vienības pamatskola aizvadīta ar meiju smaržām un cerību noti sirdī, ka eksāmenu sesija nokārtota veiksmīgi  un pavērsies iespēja doties tālāk lielajā dzīvē. Katrs dzīves posms atstāj īpašas atmiņas, šis  ir pirmais solis, lai dotos tālāk. Valda neparasts satraukums un mirdz acis. Beidzot skolas sols tiks atstāts, lai izplestu spārnus un dotos iepazīt pasauli. Cerību balle bija satraucošs notikums, prieks par padarīto, gandarījums par audzēkņiem un prieka asaras skolotājiem saņemot ziedus. Absolventi klātesošajiem bija sarūpējuši mīļus vārdus un laba vēlējumus. Pateicības vārdus viņi veltīja saviem skolotājiem, kuri visus šos gadus ir bijuši kopā gan veiksmēs, gan neveiksmēs, mācījuši zināšanas, dzīves gudrības un to, kur rodama patiesā laime. Ar mīļiem apskāvieniem un ziediem tika sveikti vecāki.

  1. klase – tās ir krustceles. Dažs droši spers soli pāri skolas slieksnim un turpinās izglītību tehnikumā, cits uzsāks mācības 10. klasē. Bet tas jau būs cits stāsts un cita klase…

Informāciju sagatavoja skolotāja Biruta Ivanova

Informācija mājaslapā ievietota – 10.06.2024