2023./2024. mācību gada noslēgums

Mācību gada garumā izglītojamie piedalījās visdažādākajos konkursos, olimpiādēs, sporta sacensībās un radošajās skatēs.

31. maijā izglītojamajiem tika pasniegti skolas atzinības raksti par rezultatīvu piedalīšanos gan pilsētā, gan novadā, gan valstī. 

Kopumā tika pasniegti 79 atzinības raksti izglītojamajiem un 24 atzinības raksti pedagogiem.

Paldies par ieguldīto darbu un veiksmi arī turpmākajā mācību gadā.

Informācija mājaslapā ievietota – 31.05.2024