Vasaras ieskandināšana tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Dobelē

  1. gadā jau divdesmit piekto reizi notika tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”. Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” gadu gaitā ir izaudzis par vērienīgu pasākumu, kurš katru gadu notiek kādā no Latvijas pilsētām. Šogad tas notika Dobelē un Ventspilī.
  2. maijā Daugavpils Vienības pamatskolas deju kolektīva “Džiguni” divi sastāvi – 4. klase un 5. klase –devās uz tautas deju festivālu “Latvju bērni danci veda” ceriņu pilsētā Dobelē, lai kopā ar vairāk nekā 3850 dejotājiem no 104 deju kolektīviem no 19 Latvijas novadiem un 4 valstspilsētām ieskandinātu vasaru ar lustīgām dejām, lai iegūtu pozitīvas emocijas un izbaudītu mazos “deju svētkus”.

Festivāla laikā pilsētas ielās un laukumos tika izdejotas kolektīvu iemīļotās dejas, pēc ielu koncertiem notika tradicionālais gājiens, kas pilsētu izdaiļoja ar dejotāju tautas tērpiem un bērnu čalām. Savukārt pēc gājiena Ķestermežā norisinājās novadu lielkoncerts “Solis plaukst. Deja zied”, kuru vadīja jauniešu vidū iemīļotas grupas “Citi zēni” solists Jānis Pētersons.

Daugavpils Vienības pamatskolas deju kolektīvs “Džiguni” kopā ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” Latviešu un latgaliešu kultūras centra Bērnu deju kolektīvu “Pienupīte” Dobeles Kultūras nama pagalmā izdejoja programmu Ai, kājiņas, man, kājiņas, dancot gribu, dancot grib’  

Festivāla noslēgumā organizatori pateicās visiem kolektīviem un vadītājiem. Savukārt dalībnieki Ķestermeža estrādē varēja izkustēties disenītē mūzikas ritmos un dažādās aktivitātēs.

Visi kolektīvi un vadītāji saņēma pateicības un nelielas piemiņas balvas no Valsts izglītības satura centra un Dobeles novada pašvaldības.

Dejotāji – ieguvuši pozitīvas emocijas, dodas vasaras brīvdienās, lai jaunajā sezonā ar vēl lielāku sparu turpinātu apgūt jaunus soļus un dejas, un vēl aktīvāk gatavotos XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Pasākums ir viens no XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starpsvētkiem, kuru rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

Informācija mājaslapā ievietota – 30.05.2024