Mūsu skolas folkloras ansamblis „Dzīsmeite” piedalījās “Pulkā eimu, pulkā teku 2024”

Šī gada 18. un 19. maijā Zasā, Jēkabpils novadā notika bērnu un jauniešu folkloras festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku 2024”, kurā piedalījās arī mūsu skolas folkloras ansamblis „Dzīsmeite”.

Folkloras svētki “Pulkā eimu, pulkā teku” katru gadu ir veltīti kādai tēmai. Saistībā ar 2024. gada tēmu ­–­­­ “Skaņa, skaņu ainava, tradicionāli skaņu rīki un melodijas” – dalībnieki visa mācību gada garumā ir mācījušies dziesmas, dejas un rotaļas, iepazinuši savas apkārtnes skaņu ainavu, raksturīgās melodijas un skaņu atdarinājumus dažādos folkloras materiālos.

Svētki, kuru tēma šoreiz bija “Skaņa, skaņu ainava, tradicionāli skaņu rīki un melodijas”, jau 40. reizi pulcēja bērnu un jauniešu folkloras kopas no visas Latvijas. Dalībnieki visa mācību gada garumā ir mācījušies dziesmas, dejas un rotaļas, iepazinuši savas apkārtnes skaņu ainavu, raksturīgās melodijas un skaņu atdarinājumus dažādos folkloras materiālos.

Pasākuma dalībnieki piedalījās svētku gājienā, interaktīvajās darbnīcas, kopējā muzicēšanā un sadancošanā. Izskanēja koncerti Zasas muižas parkā, Zasas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Staļļu šķūnī un uz Lielās skatuves Zasas muižas parkā.

“Pulkā eimu, pulkā teku” ir nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programma, kuras galvenais uzdevums ir aktualizēt paaudzēs krātā nemateriālā kultūras mantojuma – prasmju, iemaņu, stāstu, dziesmu, melodiju, deju, ēdienu recepšu un dzīves gudrību – pielietojuma iespējas šodien, atbildīgi saglabāt un attīstīt, nododot tālāk. Dzīvais kultūras mantojums tiek apgūts dažādos folkloras žanros.

Informāciju sagatavoja Lūcija Vaivode

Informācija mājaslapā ievietota – 27.05.2024