8.b klases skolēni mācās par plastmasas šķirošanu

13. martā Daugavpils Vienības pamatskolas 8.b klases skolēni tikās ar BALTIPLAST projekta organizātoriem, kas uzstājās ar lekciju “Ievads par plastmasas veidiem un to kaitīgumu”. Projektā BALTIPLAST tiek mēģināts rast risinājumu, kā samazināt plastmasas piesārņojuma apjomu Baltijas jūrā un  dabā . Projektā piedalās Baltijas jūras reģiona valstis ( izņemot Poliju) ar mērķi apzināt, pārbaudīt un ieviest konkrētus risinājumus, kā pārvaldīt un samazināt plastmasas atkritumu plūsmu  Baltijas jūrā, vienlaikus ievērojot aprites ekonomiskos principus.  Skolēni uzzināja daudz jauna par plastmasu, tās veidiem, sadalīšanās pazīmēm. Noskatījās video par  “Plastmasas maisiņa ceļu”-https://www.youtube.com/watch?v=Tm1tYih-erc&t=352s .  Pēc lekcijas skolēni strādāja grupās, mēģinot identificēt un šķirot dažādus plastmasas izstrādājumus, ko visi skolas skolēni bija savākuši pirms nodarbības divu nedēļu laikā. Skolēniem vajadzēja atkal 3 nedēļu laikā ,  tos  plastmasas atkritumus sadalīt grupās un ievadīt datu bāzē, tāpat kā to dara uzņēmumos.

14. aprīlī 8. b klases skolēni Zoom platformā aizraujoši stāstīja par Daugavpils Vienības pamatskolas plastmasas atkritumu auditu. Analizēja iegūtos datus un izvirzīja savu paņēmienus,kā var ikdienā samazināt plastmasas atkritumu daudzumu. Tad vēl vienu nedēļu 8. b klases skolēni tikai savas klases ietvaros  vāca plastmasas atkritumus, domājot jau par draudzīgu pieeju plastmasas šķirošanai.

Noslēguma nodarbībā 21. maijā, strādājot 2 grupās, skolēni atkal veica auditu. Rezultāti tika apkopoti un nākamajā mācību gadā jau 9. b klases eksperti par plastmasas šķirošanu mācīs mūsu skolas skolēnus pareizi šķirot atkritumus un tos ievietot pareizos šķirošanas konteineros.

Vides piesārņojuma problēmas mūsdienās ir ļoti aktuālas, un, piedaloties projektā, skolēni labāk izprot atkritumu šķirošanas un pārstrādes vērtību un nozīmi. Ikdienas mācīšanās procesā spēs savas zināšanas nodot jaunākajām paaudzēm.

Darbs tiek turpināts! Paldies par iespēju piedalīties šajā projektā vides ekspertei Irinai Paeglei un Jolantai Rečai . Paldies par lieliskām dāvanām no BALTIPLAST komandas.

Šī ir ļoti aizraujoša un interesanta pieredze, liels paldies BALTIPLAST projektam!

Informāciju sagatavoja Oksana Ostrovska

Informācija mājaslapā ievietota – 23.05.2024