Apsveicam Daugavpils Valstspilsētas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursa dalībniekus!

27. martā notika Daugavpils Valstspilsētas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss. Tā ir lieliska tradīcija, kas sniedz iespēju saglabāt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru. Arī šogad šajā pasākumā piedalījās mūsu skolas skolēni Ilona Belousova (1.a klase), Ernests Čāmāns (1.a klase), Laura Rušeniece (2.a klase) un Emīlija Laizāne (5.b klase). Skolēniem vajadzēja sagatavot vienu dzejoli un vienu prozas darbu. Dalībniekus vērtēja profesionāla žūrija. Ta vērtēja domas atklāsmi, kontaktu ar klausītāju, skaidru dikciju un artikulāciju, repertuāra atbilstību runātājam, kā arī spilgtu priekšstatu gleznu esamību un atklāsmi klausītājam.

Apsveicam un priecājamies par Ilonas, Ernesta, Lauras, Emīlijas  rezultātiem un iegūtiem 1. pakāpes diplomiem!

Paldies skolēniem, skolotājiem (A. Plotkai, E. Smirnovai un A. Rakickai)  un  skolēnu vecākiem par ieguldīto darbu!

Informāciju sagatavoja: sk. E. Smirnova

Informācija mājaslapā ievietota – 02.04.2024