Rīcība, ja izglītojamais nebija skolā

(plakāts sāklas)
Ja nebiji skolā!
* Paskaties e-klasē tās stundas, kurās
nebiji, tēmas un sasniedzamos
rezultātus.
* Izpēti e-klasē pielikumus, ja skolotājs
tos ir pievienojis (darba lapas,
mājas darbi, prezentācijas u.c.).
* Atrodi mācību materiālus (grāmatās,
uzdevumi.lv u.c.), tēmu, izlasi
teoriju un izpēti piemērus.
* Pajautā klasesbiedriem, ko tieši stundā
mācījās un kas ir svarīgākais.
* Mēģini izpildīt klasē pildītos
uzdevumus un mājasdarbus.
* Savos pierakstos atzīmē svarīgāko
no mācītā.
* Nāc uz konsultācijām, tiklīdz kaut ko
nesaproti, pirms tam sagatavojot
konkrētus jautājumus.
* Atceries! Nerakstītos pārbaudes darbus
tev ir jāuzraksta 2 nedēļu laikā, kopš esi
atgriezies skolā!
(plakāts beidzas)

JA (NE)BIJI SKOLĀ!

  • Paskaties e-klasē tās stundas, kurās nebiji, tēmas un sasniedzamos rezultātus.
  • Izpēti e-klasē pielikumus, ja skolotājs tos ir pievienojis (darba lapas, mājas darbi, prezentācijas u.c.).
  • Atrodi mācību materiālus (grāmatās, uzdevumi.lv u.c.), tēmu, izlasi teoriju un izpēti piemērus.
  • Pajautā klasesbiedriem, ko tieši stundā mācījās un kas ir svarīgākais.
  • Mēģini izpildīt klasē pildītos uzdevumus un mājasdarbus.
  • Savos pierakstos atzīmē svarīgāko no mācītā.
  • Nāc uz konsultācijām, tiklīdz kaut ko nesaproti, pirms tam sagatavojot konkrētus jautājumus.
  • Atceries! Nerakstītos pārbaudes darbus tev ir jāuzraksta 2 nedēļu laikā, kopš esi atgriezies skolā!

Informācija mājaslapā ievietota – 21.03.2024