Izglītojošs pasākums „Uzmanību attīstošie starpbrīži.”

Uzmanība ir viens no cilvēka prāta un pamata procesiem, bez kura nevar dzīvot un neko jaunu nevar iemācīties. Bez pienācīgas uzmanības nav iespējams rezultatīvi domāt un darboties bez kļūdām. Uzmanības spēja nepieciešama, lai darbotos plānveidā, secīgi, vajadzīgā brīdī ātrāk, bet citkārt sevi bremzējot vai pat nedarot neko. Labas uzmanības spējas ir pamats sekmīgai mācību darbībai, tāpēc 20. martā mūsu skolā notika izglītojošs pasākums „Uzmanību attīstošie starpbrīži.” Starpbrīžos bērni iepazinās un pildīja dažādus uzmanību attīstošus uzdevumus, uzzināja, kā  uzmanību var attīstīt un trenēt, lai uzlabotu mācību spējas.

Paldies visiem skolēniem, kuri aktīvi piedalījās aktivitātēs! Paldies  skolas parlamenta pārstāvjiem, kuri vadīja aktivitātes!

Informāciju sagatavoja skolas atbalsta personāls

Informācija mājaslapā ievietota – 20.03.2024