Izglītojošās nodarbības inovācijas centrā

Mācību gada laikā 4.a klase apmeklēja vairākas izaicinošas un motivējošas STEM nodarbības Inovācijas centrā. Praktiskās darbības palīdzēja izglītojamajiem izprast savas intereses, padziļināt zināšanas un attīstīt spējas, tādējādi mērķtiecīgi veidojot savas izglītības un karjeras ceļu.

Izglītojamie attīstīja modelēšanas prasmes, aktīvi iesaistītoties praktiskajā darbā – katrs izveidoja savu gaisa raķeti, lai ar raķešu palaišanas iekārtas palīdzību laistu raķetes gaisā un novērotu, cik tālu vai augstu lido raķetes.

Padziļināja izpratni par cilvēka anatomijas pamatiem, iekšējo orgānu nosaukumiem un izvietojumu, veidojot cilvēka orgānu sistēmas modeli un izrunājot katra iekšējā orgāna funkciju.

Iejutās uztura speciālista lomā, saliekot veselīga uztura piramīdas sastāvdaļas tām atbilstošajās vietās un sastādot savu uztura šķīvi. Izglītojamie diskutēja par veselīgu uzturu un tā nozīmi cilvēka dzīvē. Īpaši patika praktiskais uzdevums, kad nodarbības dalībniekiem vajadzēja atpazīt produktu, izmantojot tausti vai arī noteikt to pēc smaržas.

Uzzināja par iedzimtības informācijas nesēju – DNS molekulu. Dalībnieki aktīvi iesaistījās un iejutās laboratorijas darbinieka lomā, veicot eksperimentu. Apkopojot eksperimenta datus, izglītojamie secināja, ka gan skolas laboratorijā, gan mājas apstākļos var iegūt DNS, izdalot to no banāniem, kivi, zemenēm u.c.

Pēc nodarbībām izglītojamiem bija iespēja apskatīt eksponātus, kuri interaktīvā veidā veicina un stimulē interesi par STEM un IT jomām.

Paldies Daugavpils Inovāciju centra izglītojošo nodarbību organizatoriem!

Informāciju sagatavoja 4.a klases audzinātāja Žanna Olehnoviča

Informācija mājaslapā ievietota – 15.03.2024