Vecāku diena Daugavpils Vienības pamatskolā

2024. gada 29. februārī skolā tika organizēta Vecāku diena, kuru atbalstīja un aktīvi iesaistījās Skolas padome. Šajā dienā vecāki varēja pieteikties un apmeklēt pirmo mācību stundu sava bērna klasē. Pieteicās 23 vecāki, bet stundas vēroja 10 vecāku. Pēc vērotajām stundām vecāki uzrakstīja arī atsauksmes. Visi pateicās par skolotāju un izglītojamo ieguldīto darbu mācību stundu vadīšanas procesā, kā arī izteica vēlmi vēlreiz piedalīties šādā pasākumā.

Šodien arī audzināšanas stundas vadīja mūsu skolas izglītojamo vecāki 1.-6.klasei, bet 7.-9. klasēs ar mūsu skolas izglītojamajiem tikās mūsu bijušie skolēni, kuri mācās ģimnāzijā. Vecāki stāstīja par savu profesiju, tās izvēli, mācību priekšmetiem, kuri nepieciešami, lai apgūtu savu profesiju, motivāciju mācīties. Ar skolēniem bija saruna par motivāciju mācīties, profesijas izvēli un mērķi, kā arī par brīvprātīgo darbu.

Vecāki atzina, ka nav viegli noturēt izglītojamo uzmanību un interesi, taču bija interesanti vērot skolēnus un atbildēt uz jautājumiem. Izskanēja priekšlikums, ka būtu vērtīgi katram vecākam novadīt vismaz vienu stundu, lai iepazītu skolotāja darbu un izglītojamo attieksmi pret mācību darbu.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Diāna Melāne-Griņoka

Informācija mājaslapā ievietota – 06.03.2024