Parlamenta saliedēšanas pasākums “Nakts skolā”

Pasākums “Nakts skolā” notika 23.02. no 21.00-07.00. Pasākuma mērķis bija skolēnu saliedēšanas pasākums, komandas darbs, sadarbības, pašapkalpošnās prasmju, pašvadītas darbības caurviju prasmju nostiprināšana, patriotiskā audzināšana un skolas piederības sajūtas stiprināšana.

Parlamenta un vecāko klašu saliedēšanas pasākumā piedalījās 45 skolēni no 7.-9.klases, kas izturēja atlasi no 6 kritērijiem. Kritēriji bija sekojoši:

  1. Vidējā atzīme ne zemāk par 6 ballēm.
  2. Ne mazāk par 5 pozitīviem ierakstiem no 01.09.
  3. Ne vairāk par 5 negatīviem ierakstiem no 01.09.
  4. Dalība skolas pasākumos, vai organizēšanā.
  5. Dalība vismaz vienā olimpiādē.
  6. Ne vairāk par 5 neattaisnotiem kavējumiem no 01.09.

Skolēni ieradās 20.30. sākumā visi vienā kabinetā, kur bija iespēja pakomunicēt vienam ar otru. Pirmā aktivitāte sākās 21.00, kur 3. stāva vestibilā Samanta Vingre- skolas pašpārvaldes prezidente skolēniem novadīja iepazīšanās spēli. Tam sekoja pasākuma noteikumu izstrāde pa grupām, ko vadīja paši parlamentārieši.  Visas nakts laikā skolēniem tika piedāvātas 10 dažādas aktivitātes, visas aktivitātes bija saplānotas ar 5 minūšu precizitāti. Aktivitātes plānoja, sagatavoja un  vadīja parlamenta vecāko klašu skolēni: Samanta Vingre, Anna Troščenkova,  Anastasija Kalnmale, Lāsma Gude, Ksenija Jermalaviča, Jānis Domanskis, Valērija Pudāne, Arturs Tjapko, Armands Mitins- īpašs paldies šiem skolēniem. Kopīgi tika organizētas arī vēlās vakariņas un brokastis, skolēni paši parūpējās par cienastu, saldajiem un sāļajiem našķiem. No skolas brokastīs tika piedāvāts sāļais pīrāgs, tostermaizes palīdzēja sagatavot skolotājas. Kopības sajūtu stiprināja klases audzinātājas: Rita Ostapko, Diāna Melāne-Griņoka un Lilita Razminoviča –skolotājām paldies par izturību, pacietību un kopā būšanu. Kārtību un sportiskās aktivitātes koordinēja skolotājs Nikolajs Novikovs, savukārt  aktivitātes vadīja, pieskatīja, organizēja grupu darba un kārtības noteikumu ievērošanu skolotājas Ērika Locika un Biruta Ivanova. Kopā mums izdevās pasākums, kuru skolēni ar lielu nepacietību gaidīs nākamgad.

Rakstu sagatavoja Biruta Ivanova

Informācija mājaslapā ievietota – 01.03.2024