4.b klases skolēnu izglītojošā ekskursija uz Daugavpils Universitāti

Lai veicinātu skolēnu izpratni un interesi par dažādām dabaszinību nozarēm, š.g. 8.decembrī 4.b klases skolēni devās uz Daugavpils Universitāti. Tur skolēni apmeklēja dažādas laboratorijas.

Molekulārās bioloģijas un ģenētikas laboratorijā DZTI pētnieces, Dr. biol. Jeļena Oreha un Mg. biol. Aleksandra Morozova vadībā skolēni tika iesaistīti aktivitātē “Noziegumam pa pēdām”. Aktivitātes laikā tika uzskatāmi demonstrēts darbs ar nozieguma vietas pierādījumiem, tai skaitā izmeklēšanas darbības, izmantojot tiesu medicīnas ekspertīzes metodes, lai atrastu noziegumu vainīgos. Apmeklētājiem bija iespēja arī apskatīt laboratorijas zinātnisko aprīkojumu un DNS paraugus, tādējādi iegūstot jaunas zināšanas un atklājot interesantus faktus par DNS struktūru.

Parazitoloģijas un histoloģijas laboratorijā DZTI zinātniskā asistente, Dr. biol. Sanita Kecko iepazīstināja  ar dzīvajos organismos biežāk sastopamajiem parazītiem un to pārnēsātājiem un pastāstīja par parazītu dzīves cikliem. Varēja aplūkot parazītu attēlus un uzzināt noderīgu informāciju par parazītu sastopamību un preventīvām pasargāšanas metodēm. Mikroskopā varēja apskatīt parazītu preparātus.

 Inovatīvās mikroskopijas centrā Mg. phys. Valdis Mizers  iepazīstināja ar hologrāfiju, tika demonstrēta hologrammu izstāde. Skolēniem tika sniegta informācija arī par pētījumiem un aparatūru nanotehnoloģijās un plāno kārtiņu izstrādē.

Lāzertehnoloģiju un metālapstrādes laboratorijā skolēni guva priekšstatu par rūpniecisko materiālu lāzerapstrādes metodēm, kā arī par rūpniecisko iekārtu un robotu programmēšanu.

DU Astronomiskajā observatorijā nodarbību vadīja DU DVAF viesprofesors, observatorijas vadītājs, Dr. phys. Antonijs Salītis . Nodarbības sākumā profesors pastāstīja, kāpēc ir jāstudē astronomija, pēc tam skolēni devās uz observatorijas kupolu, kurā atrodas moderns teleskops. Skolēni varēja ieskatīties teleskopā un uzzināt par teleskopu uzbūvi, kosmosu un tā izpētes metodēm, kā arī par DU observatorijas tapšanas vēsturi un karjeras iespējām astronomijā.

Ekskursijas laikā skolēniem tika sniegta interesanta informācija un iespēja arī padarboties, redzēt, cik daudzveidīga iespējas paveras ikkatram, kas vēlas izzināt apkārtējo vidi.

Paldies visiem pasniedzējiem par interesantajiem stāstījumiem un demonstrējumiem!

Īpašs paldies DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta (DZTI) dabaszinātņu laborantam un lietvedim BSc. biol. Edgaram Kucinam par mūsu pavadīšanu un pieskatīšanu!

Paldies 4. b klases skolēnu vecākiem  – J.Orehai, D.Sitnikai un J.Savickai – par palīdzību ekskursijas norisē!

Informāciju sagatavoja 4.b klases audzinātāja I.Geiba

Informācija mājaslapā ievietota – 12.12.2023