Skolas pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas Daugavpils Vienības pamatskolā

30.11. Daugavpils Vienības pamatskola tiešās, aizklātās un demokrātiskās vēlēšanas ievēlēja skolas parlamenta prezidentu. Ar iespaidīgu balsu pārsvaru par skolas parlamenta prezidenti tika ievēlēta Samanta Vingre.

Samanta ir atraktīva, atbildīga un ļoti sabiedriska meitene. Prot aizraut un iesaistīt citus skolēnus dažādās aktivitātēs. Prot publiski uzstāties un sevi prezentēt. Sadarbības prasmes ir augstā līmenī.

Samanta savā uzrunā solīja organizēt skolas dzīvi interesantāku, rīkojot dažādus pasākumus gan skolēniem, gan skolotājiem ievērot skolēnu tiesības un pienākumus. Darbojoties  parlamentā, prezidenta uzdevums ir   uzklausīt un ņemt vērā visu skolēnu ieteikumus, piedāvājumus un kritiku, tādējādi atbalstot jebkura skolēna vēlmes.

Savas runas noslēgumā Samanta ieskicēja šādus darbības virzienus:

  • Sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;
  • Pārstāvēt skolēnu intereses; 
  • Iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā;
  • Apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot skolas sabiedriskās dzīves veidošanā;
  • Organizēt skolā izglītojošus un izklaidējošus pasākumus;
  • Sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.

Cerams, ka Samantai viss izdosies!!!

Samanta Vingre stāv pie Vienibas pamatskolas durvīm

Informāciju apkopoja direktores vietniece izglītības jomā Biruta Ivanova

Informācija mājaslapā ievietota – 04.12.2023