Pilsoniskuma nedēļa Daugavpils Vienības pamatskolā

Novembris ir Latvijas svētku mēnesis, kad vairāk domājam par piederību savai skolai, pilsētai un  valstij.

Arī šogad mūsu skola tērpās sarkanbaltsarkanās svētku rotās, akcentējot Latvijas valsts simboliku – skolas gaiteņus rotāja bezgala skaisti skolēnu un skolotāju darbi. Latvijas karoga sarkanā krāsa simbolizē drosmi, varonību un mīlestību, bet baltā – cēlumu un atklātību.

Tematiskajās sociālo zinību stundās, veltītas Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, mēs aizdedzinājām pagātnes piemiņu un nākotnes cerību savā sirsniņā – ar  īpašu siltumu viens otram un Latvijai tik daudz laba vēlējām!

Eseju konkurss „Latvijas lepnums” norisinājās 4. – 5.klašu skolēnu grupā, ar mērķi veicināt skolēnu patriotismu un pilsonisko apziņu, iepazīstot Latvijas cilvēku likteņstāstus.

Visas esejas bija cieņas, lepnuma un mīļuma pilnas, skolēni patiesi lepojas ar šiem cilvēkiem, kas ikdienā daudz laba dara! Lai mums katram pietiek laika un gaišuma sirdī ikdienu nepaiet garām tiem, kam mūsu palīdzība vai labais vārds ir tik svarīgs un vajadzīgs! Tikai mēs paši varam padarīt pasauli labāku!

Ar sirds siltiem piemiņas pasākumiem mēs palīdzam sekmēt jaunās paaudzes piederību savai Zemei – Latvijai.                   
Mums izdevās sirds silti, pilsoniskā pašapziņā un līdzdalībā balstīti pasākumi.

Informāciju sagatavoja: Sociālo zinību skolotāja Inga Sokolova

Informācija mājaslapā ievietota – 01.12.2023