Patriotisma mēnesis Daugavpils Vienības pamatskolā

Kas ir patriotisms? Katru gadu valsts svētku laikā liekam sev aizdomāties. Atbilde uz šo jautājumu katram ir atšķirīga. Vienam patriotisms būs logā iedegta svecīte domās par Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem, citam tie būs visi pompozie pasākumi ar lāzeru šovu Rīgas centrā un vērienīgiem koncertiem vesela mēneša garumā. Šogad mūsu skolēniem vēstures stundās un dažādos pasākumos nācās aizdomāties par trim dažādām jomām, kas saistās ar manu pienesumu, manu atbildīgo rīcību, lai mūsu valsts kļūtu latviskāka, patriotiskāka un atbildīgāka.

Klašu audzinātājas aktīvi rosināja audzēkņos tās gaišākās domas par savu valsti. 4. klašu izglītojamie dziedāja latviešu dziesmas, pētīja latvju rakstu zīmes un tautas tērpus, spēlēja interaktīvās spēles un veidoja apsveikumus Latvijai. 5. un 6. klašu izglītojamie spēlēja izzinošas spēles un veica interaktīvos uzdevumus, kā arī organizēja tematisko klases vakaru. 8. un 9. klašu izglītojamie pildīja dažādas darba lapas par Latviju, locīja sarkanbaltsarkanās lentītes un uzturēja patriotisma garu ikviena sirsniņā.

6.klases tika iesaistītas Latvijas Republikas Satversmes tiesas konkursā “Ikviena cilvēka cieņa digitālajā vidē”, kur skolēniem plakāta formātā bija jāpauž savs redzējums par mūsdienu dažādu sociālo tīklu un platformu iekšējo kultūru. Sākot ar dažādu valstu pārstāvju savstarpējo cieņu digitālajā vidē un beidzot ar mani pašu, kā es uzvedos sociālajos tīklos un platformās. Skolēniem bija daudz  ideju gan par drošību digitālajā vidē, gan par iespējām un izaicinājumiem, kurus mums gatavo mākslīgais intelekts. Darba mērķis bija stiprināt skolēnu valstisko apziņu un līdzdalību demokrātijas procesos, izpētot un iedzīvinot Satversmes vērtības. Ar šo konkursu Satversmes tiesa rosināja skolēnu interesi par Satversmi, kā arī pilnveidoja viņu zināšanas par Latvijas valsts pamatvērtībām. Savukārt digitālā vide ir neatņemama ikdienas dzīves sastāvdaļa, un tieši jaunieši tajā uzturas visvairāk. Digitālā vide  ļauj piekļūt informācijai, paust savu viedokli un mijiedarbojoties ar citiem,  ikvienam dodot iespēju īstenot savu brīvību un pašnoteikšanos. Diemžēl digitālās vides pavērtās iespējas nereti tiek izmantotas negodprātīgi, aizskarot citu cilvēku cieņu. Tādēļ ir ļoti būtiski sarunāties ar jauniešiem, izglītot viņus un stiprināt viņu izpratni par Satversmē ietverto vērtību aizsardzības nozīmi –  arī digitālajā vidē.

7. klases skolēni tika aicināti piedalīties Saeimas konkursā “Mans brīvības piemineklis”, kur, godinot brīvību kā mūsu kopīgo un sargājamo vērtību, skolēni piedalījās fotokonkursā. Konkursa dalībniekiem radošā un pārdomas rosinošā fotogrāfijā bija jāietver savs redzējums par brīvību un tās simboliem – lietām, priekšmetiem un cilvēkiem. Darbu vērtēšanā tika ņemta vērā darba atbilstība konkursa nolikumam, dalībnieka radošumam, ieguldītā darba apjomam, oriģinalitātei un fotogrāfiju mākslinieciskā kvalitātei. Labākie darbi tiks iekļauti izstādē, kuru atklās Saeimas namā. Pēc tam konkursa uzvarētāji apmeklēs Saeimas namu un Ādažu militāro bāzi, kā arī dosies izbraucienā ar bruņutransportieriem. Fotokonkursu organizēja Saeima. To rīko Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Jaunsardzes centru.

8. un 9. klašu skolēni tika aicināti piedalīties projekta “Esi līderis!” sadarbībā ar Latvijas Kara muzeju organizēto konkursu «Pagātnes spēks, šodienas drošībai!». Šis konkurss tika organizēts ar mērķi veicināt izpratni par Latvijas vēsturē ievērojamiem jauniešu darbiem un to nozīmi valsts drošības un aizsardzības stiprināšanā. Mēs aicinām skolēnus pētīt Latvijas vēsturē zināmos jauniešu paveiktos darbus tuvākā vai tālākā apkaimē – ciemā, pilsētā, pagastā vai novadā, kas iedvesmo līdzdarboties valsts drošības un aizsardzības stiprināšanā arī mūsdienās.

Patriotisma nedēļas izskaņā skolā tika rīkots latviskās tradīcijās balstīts koncerts, kas sastāvēja no divām daļām 1.-4.klasēm dziedāja koris L. Vaivodes vadībā, uzstājās dejotāju kopas I. Zuģickas vadībā. Savukārt 5.-9.klasēm svinīgais koncerts sākās ar  lugu par Latvijas Republikas proklamēšanas aktu  un turpinājās ar dziedātāju un dejotāju priekšnesumiem.

Pēdējais pasākums, ar kuru noslēdzās patriotisma mēnesis, bija Daugavpils vēstures un mākslas  muzeja konkurss ”Kas meklē, tas atrod”. Konkursā piedalījās 9. klases skolēni, aktīvi iepazina muzeja kolekciju un papildināja savas zināšanas par Daugavpils un Latvijas vēsturi.

Informāciju sagatavoja: Biruta Ivanova

Informācija mājaslapā ievietota – 01.12.2023