Latvju rakstu zīmes – mūsu spēka avots

Valsts svētku mēnesī Latgales Centrālā bibliotēka organizēja tematisko pasākumu “Latvju rakstu zīmes – mūsu spēka avots.” 

7.a un 8.a klases izglītojamajiem tika piedāvāta iespēja atpazīt etnogrāfiskās zīmes; sadarbojoties pāros, atrast informāciju par noteiktu zīmi; salīdzināt informāciju dažādos avotos un izvērtēt to. Nodarbības noslēgumā audzēkņi prezentēja apkopoto informāciju. Nodarbība rosināja pētīt latviešu tautas etnogrāfisko mantojumu, kā arī izzināt dažādus viedokļus par galveno izziņas materiālu – grāmatu.

Informāciju sagatavoja D.Melāne-Griņoka un A.Rakicka

Informācija mājaslapā ievietota – 30.11.2023