Starptautiskai garīgās veselības dienai veltīts skolas pasākums “Mentālās veselības stacijas”.

10. oktobris ir Starptautiskā garīgās veselības diena, kad tiek aktualizēta mentālās veselības īpaša nozīme. Garīgā veselība ir raksturojama kā labklājības stāvoklis, kurā cilvēks realizē savas spējas, tiek galā ar dažādām dzīves situācijām, var mācīties un strādāt produktīvi, kā arī spēj dot ieguldījumu sabiedrībā.

Šogad Garīgās veselības dienas ietvaros Daugavpils Vienības pamatskolas izglītojamiem un pedagogiem tika novadītas sešas stacijas, kuras atbildīgi vadīja skolas parlamenta pārstāvji, īpaši aktualizējot pozitīvās emocijas un to nozīmi.

Lai izglītojamie iepazīst veidus kā var iegūt pozitīvas emocijas un izlādēt negatīvās emocijas, tika piedāvātas dažādas aktivitātes ārpus skolas. Stacijas ar atraktīvām aktivitātēm tika organizētas Pumpura skvērā, skolas pagalmā, Dubrovina parkā un Skeitparkā.

Stacijā “Sagriez palagu” skolēniem bija iespēja sadarboties, aizraujoši un jautri pavadīt laiku kopā. Stacijā „Nāc pie manis kā..”1.-2. klašu skolēni ieguva pozitīvas emocijas un no sirds izkustējās. Stacijā “Noķer kastani” skolēniem bija iespēja apstāties plecs pie pleca un izjust vienotības sajūtu. Stacijā “Kā atbrīvoties no negatīvām emocijām” klase kopā atbilstoši norādītajai emocijai varēja skaļi izteikt frāzi “Dzīvosim draudzīgi!” un ļaut sev izlādēties. Stacija “Ziepju burbuļu relakss” palīdzēja atbrīvoties no negatīvajām emocijām un iegūt pozitīvas emocijas. Krāsainie burbulīši nevienu nevar atstāt vienaldzīgu. Stacijā “Emociju dejas” skolēniem bija iespēja izkustēties, izdejojot dažādas emocijas. Stacijā “Pozitīvo emociju pušķis” katrs uzpūta sev skaistu, krāsainu balonu, kas atgādinās par elpošanas tehniku, kas ir īpaši svarīga stresa situācijās.

Pasākuma dalībnieki apguva negatīvo emociju atbrīvošanas paņēmienus un pozitīvo emociju ieguves veidus, kurus var izmantot ikdienā gan skolā, gan mājās.

Rūpēsimies katru dienu par savu garīgo veselību, lai rastos lielāks gandarījums strādāt, augstāka motivācija paveikt soļus mērķa sasniegšanai!

Informāciju sagatavoja izglītības psihologs Tatjana Laizāne

Informācija mājaslapā ievietota – 13.10.2023