Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas, ar karjeras izglītību saistītas tēmas – darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē.  Karjeras nedēļas mērķis ir mērķi aktualizēt savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas profesionālās dzīves veidošanā. Katru gadu Karjeras nedēļa veltīta citam tematam (piemēram, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, uzņēmējspēju izzināšanai, u.c.). Šogad Karjeras nedēļa tiek organizēta jau 11. reizi.

Mērķauditorija:

  • vispārizglītojošo skolu skolēni no 1. līdz 12. klasei;
  • profesionālās izglītības iestāžu skolu jaunieši – arodskolu, profesionālo vidusskolu, mūzikas un mākslas vidusskolu, koledžu audzēkņi, profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un citu tehnikumu audzēkņi;
  • jauniešu vecāki, radinieki un skolotāji, jaunatnes lietu speciālisti, karjeras konsultanti, nacionālie un reģionālie mediji, politikas veidotāji un sabiedrība kopumā.

Karjeras nedēļā 2022. gadā vairāk nekā 3300 pasākumos visā Latvijā iesaistījušies vairāk nekā 110 000 skolēni; kopumā desmit gadu laikā Karjeras nedēļā notikuši gandrīz 16 000 pasākumu, kuros piedalījušies vairāk nekā 840 000 skolēnu.

Vairāk par Karjeras nedēļu: https://www.viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela

Šogad Karjeras nedēļā ar nosaukumu “Tavs prasmju portfelis” tiks akcentēta prasmju pilnveide, caur dažādām aktivitātēm tiks iepazīstot un atklājot dzīvei un karjerai noderīgas prasmes (katrai dienai sava prasmju grupa – caurviju, starppersonu/personīgās, IT, profesionālās prasmes). Tiks organizēta tiešsaistes lekcija par konkurētspējīgām prasmēm, IT eksāmens, sagatavots profesionālās izglītības programmu saraksts u.c. palīgmateriāli un aktivitātes. Savukārt izglītības iestādes tiek aicinātas īstenot aktivitātes – saliedēšanās spēles, līderības treniņus, tehnikumu absolventu vizītes skolās, u.c. veicinoši pasākumi, kas skolēnos raisītu interesi turpmākās karjeras veidošanā.

Eiropas Komisija 2023. gadu ir pasludinājusi par Eiropas Prasmju gadu (European Year of Skills), un Latvijā to koordinē VIAA. Arī Karjeras nedēļa ir daļa no Eiropas Prasmju gada pasākumiem. Komunikācijā papildus mirkļbirkai #KarjerasNedēļa vēlams lietot arī mirkļbirkas: #EuropeanYearOfSkills ; #EYS.

Vairāk par Eiropas Prasmju gadu: https://www.viaa.gov.lv/lv/eiropas-prasmju-gads

 

Rakstu sagatavoja VIAA

Dace Ozerska karjeras specialists