5. oktobrī mūsu pilsētā tika sumināti pedagogi.

 Šogad katra izglītības iestāde varēja izvirzīt kolēģus vienai no trim nominācijām. Arī mēs izvērtējām katra skolotāja ieguldījumu un pieteicām kandidātus kategorijām:

* par pozitīvas un emocionāli drošas mācīšanās vides veicināšanu – skolas psihologi Tatjanu Laizāni;

* par kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas caurviju aktualizēšanu mācību procesā – dabaszinību skolotāju Oksanu Ostrovsku;

* par efektīvām mācību stundām/nodarbībām, atbalstot izglītojamo – sākumskolas skolotāju Eleonoru Smirnovu.

Skolotāja Oksana kļuva par laureāti pieteiktajā nominācijā. Lepojamies ar kolēģi!

 Pateicamies par ieguldījumu un vēlam veiksmi turpmākajā darbā!

Informāciju sagatavoja Diāna Melāne-Griņoka

Informācija mājaslapā ievietota – 09.10.2023