Miķeļdiena Vienības pamatskolā

Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens Saulgriežu svētki. Tos svinam 29. septembrī. Miķeļi ir diena, kad visai ražai jābūt novāktai un nogādātai zem jumta.
Skolas saime šogad Miķeļdienu  atzīmēja 28. un 29. septembrī. Šīs saulainās rudens dienas moto bija “Burkāniņš –  zoodārza gardumiņš”.

Svinot svētkus, katra sākumskolas klase sagādāja burkānus un kopā ar klases audzinātāju skolas pagalmā izveidoja Jumīša zīmi. Šīs gardās rudens veltes tiks nogādātas Latgales zoodārza dzīvniekiem.

Rakstu sagatavoja  Gunda Raubiška un Eleonora Smirnova

Informācija mājaslapā ievietota – 02.10.2023