Dienvidlatgales bērnu un jauniešu folkloras kopas skate

Šī gada 27. aprīlī Līvānu novada KC notika Dienvidlatgales un Sēlijas novada bērnu un jauniešu folkloras svētki – skate. Pasākumā piedalījās vairāk kā 300 dalībnieki no 19 folkloras kopām. To vidū bija arī Daugavpils Vienības pamatskolas folkloras kopa “Dzīsmeite” , kura godam izcīnīja 1. pakāpes diplomu.

Pasākums norisinājās 2 daļās. Pirmajā daļā folkloras kopas piedalījās skatē.   Koncertā „ AMATU STĀSTI”  katra kopa rādīja savas prasmes vairākos folkloras žanros – dziedāja, spēlēja mūzikas instrumentus, gāja rotaļās un stāstīja par dažādiem seniem amatiem.

Otrajā daļā svētku dalībnieki piedalījās “ Prasmju skolā” – radošajās darbnīcās, kur katrs varēja izpausties pēc patikas.

Stāstnieku darbnīcā “Omotu stōsti” skolēni stāstīja savu amatu stāstu, grieza ratu un atbildēja uz dažādiem jautājumiem, gan par seniem darbarīkiem, gan demonstrēja savas zināšanas par seno amatu nosaukumiem. ( Saučs- kurpnieks; Skraučs – skroderis vai šuvējs).

Skolēni ar interesi darbojās darbnīcā “Pi pūdnīka”, kur no māla veidoja dažādas figūras.

Darbnīcā “Kūcinīks” gan puiši, gan meit

enes aktīvi darināja putnu būrīšus.

“Dravenīka” darbnīcā bija daudz gribētāju izveidot vaska sveci.

Darbnīcā  “Skrūdereiši – vievereiši” dalībnieki šuva dekoratīvās piespraudes.

“Lupatnīku ” darbnīcā  skolēni  tamborēja ar koka tamboradatām grāmatzīmes un roku aproces.

            Radošajā darbnīcā  “Garais degustāciju galds”, dalībnieki piedalījās ar pašu sarūpētajiem cienastiem un ēdieniem. Te varēja mieloties gan ar kulinārijas “brīnumiem” un  našķiem, gan ar mājās žāvētām desām, gan ar pašu vārīto “studiņu”.

Pasākuma dalībnieki iesaistījās kopējās rotaļās un dančos, kur katrs varēja izdancoties pēc patikas.

Folkloras kopa “Dzīsmeite”  piedalīsies arī Latvijas nacionālajā sarīkojumā “Pulkā eimu, pulkā teku”, kurš notiks 20.-21. maijā Cesvainē.

Mūzikas skolotāja un folk. kopas vadītāja Lūcija Vaivode.

Informācija mājaslapā ievietota – 28.04.2023