5. – 7. klašu skolēnu sasniegumi Matemātikas 73. olimpiādē II posmā

Matemātikas 73. olimpiāde notika 10. martā . Skolas komandā no 5.  – 7. klasēm piedalījās 12 skolēni.  Olimpiādes mērķis ir aktivizēt un padziļināt matemātikas apguvi stundās un ārpusstundu darbā.
Apsveicam skolēnus ar sasniegumiem:

6.a Elizabete Irbe         Atzinība
6.b Kristaps Vanags     Atzinība

Paldies visiem skolēniem par ieguldīto darbu un sasniegtiem rezultātiem.
Paldies skolotājām Olgai Novickai, Ivetai Lukaševičai, Rutai Anspokai,  Ērikai Locikai par skolēnu motivēšanu, risinot olimpiādes uzdevumus, atklājot jaunus paņēmienus un strātēģijas matemātisku problēmu atrisināšanā.

Informāciju sagatavoja: L.Bužinska

Informācija mājaslapā ievietota – 20.03.2023