Vācu valoda Latvijā

Jebkura valoda ir kā tilts starp cilvēkiem. Savukārt daudzvalodība paver jau lielākas iespējas, ir pamats veiksmīgai sadarbībai un vienmēr kļūst par priekšrocību. 

Viena no apgūstamajām svešvalodām daudzās Latvijas skolās ir vācu valoda. Šobrīd to apgūst aptuveni 11% no visiem Latvijas skolēniem.  

Vācijas vēstniecība ir izdevusi brošūru par vācu valodas apgūšanas nozīmi, turpmākām attīstības un sadarbības iespējām. Tā sniedz praktisku informāciju par Latvijā pārstāvētajām Vācijas institūcijām, kuras piedāvā iespējas iegūt un pilnveidot vācu valodas zināšanas gan Vācijā, gan Latvijā. Tiek sniegta arī informācija par studiju un stipendiju ieguves iespējām Vācijā, kā arī pārskats par tālākizglītības piedāvājumiem skolotājiem, kuri māca un pasniedz vācu valodu Latvijas skolās un augstskolās.

Brošūra latviešu valodā ir pieejama šeit: https://riga.diplo.de/blob/2573620/4695ebd4cd51ac62f647d5ce4c77904a/broschuere-lettisch-data.pdf 

Informācija mājaslapā ievietota – 09.03.2023