Labdien, pimklasniek un vecāki!

2022. gada 26. augustā plkst. 10:00-10:40 nākamajiem pirmklansiekiem notiks iepazīšanās ar savu klasi un tikšanās ar savu klases audzinātāju.

Līdzi penālis ar krāsu zīmuļiem un zilu pildspalvu.

Pēc nodarbības klasē aicināsim arī vecākus uz īsu informatīvu sapulci par septembra pirmajām dienām.

Informācija mājaslapā ievietota – 26.08.2022