Ziedošo ābeļu un pieneņu laiks vēsta par mācību gada noslēguma tuvošanos.

Mūsu skolas pavasara skaistākie un krāšņākie Ābeļziedu svētki, kas notika 19.maijā, bija brīnišķīgs apliecinājums skolēnu talantiem un spējām.

Skolas saime ik gadu priecājas par mūsu talantīgo, aktīvo, neatlaidīgo, drošo audzēkņu panākumiem, kas savu talantu, zināšanas un vēlmi darboties prata atklāt konkursos, skatēs, olimpiādēs un sporta turnīros visa gada garumā. Šogad Ābeļziedu svētkos varējām tikties klātienē! Paldies koristiem, dejotājiem, solistiem, folkloras un vokālā ansambļa dalībniekiem un vadītājām – skolotājām Lūcijai Vaivodei, Inesei Zuģickai, Anitai Zarānei.

]

Informācija mājaslapā ievietota – 08.06.2022