CLIL Art and English

2021./2022. mācību gadā 5. klašu skolēni skolā iesaistījās Clil nodarbībās, kur varēja iegūt padziļinātas zināšanas angļu valodā, kas ļāva skolēniem drošāk izteikt savas domas un zināšanas par vizuālās mākslas stiliem, darbojoties dažādās tehnikās. Skolēni attīstīja radošu domāšanu, kur turpmāk  varēs izmantot mācību procesā.

Vienā no Clil stundām, skolēni ieguva zināšanas par kubisma stilu, kur viņiem bija iespēja izteikt savas domas un idejas par radošo procesu, pilnveidojot angļu valodas zināšanas un prasmes. Skolēni izmantoja neparastus un radošus izteiksmes līdzekļus. Piemēram, sērkociņus, zobu kociņus

.

Turpinot studēt par mākslas stiliem, skolēniem bija iespēja uzzīmēt savu roku oparta stilā. Skolēni bija pārsteigti par oparta stila ietekmi, kurš, apmānot redzi, radot telpas vai kustības ilūziju, izmantojot zīmējumu uz papīra, sienas, ielas vai jebkuras citas plakanas virsmas.

Skolēniem bija iespēja Clil stundas laikā mēģināt atrast oparta stila izpausmes ikdienas dzīvē.

Mācoties par klusās dabas mākslinieku Janu van Kessilu, kurš savās klusajās dabās gleznoja 17.gs kukaiņu kolekcijas. Skolēni ieguva zināšanas par tā gs. kukaiņu dažādību un varēja radoši izpausties zīmējot savu kukaini.

Clil metode liek domāt, analizēt un spriest, kas palīdz efektīvāk apgūt angļu valodas prasmes caur vizuālās mākslas metožu dažādību.

Daudz jaunu aizraujošo ideju skolēnus gaida nākamajā mācību gadā !

Informāciju sagatavoja: vizuālās mākslas skolotāja Līga Midere – Davidčuka
angļu valodas skolotāja Žanna Olehnoviča

Informācija mājaslapā ievietota – 31.05.2022