Atkritumu audits Vienības pamatskolas apkārtnē

 5.maijā Daugavpils Vienības pamatskolas 6.c klases skolēni piedalījāmies akcijā “Atkritumu audits Vienības pamatskolas apkārtnē”. Strādājām grupās pa 3: vācām, pierakstījām (fiksējām) iegūtos rezultātus par atrastajiem atkritumiem audita kartē. Analizējām iegūtos rezultātus, veidojot “atkritumu pēdu” gan grupai, gan klasei. Mērķtiecīgi izveidojām turpmākās darbības rīcības plānu. Analizējot audita kartes reālos datus, konstatējām, ka visvairāk mūsu skolas apkārtnē atrodamas tramvaja biļetes. Mēs vienojāmies un uzrakstījām vēstuli “Daugavpils Satiksmei” ar aicinājumu attiekties no papīra biļetēm un pāriet uz koda biļetēm, lai saudzētu vidi un taupītu resursus (koku, papīru). Ceram, mūsu aicinājums tiks realizēts!

                          6.c klases skolēni un mūsu dabas eksperti skolotājas Oksana Ostrovska un Anžela Rakicka

Informācija mājaslapā ievietota – 06.05.2022