“Mēs savā Latvijā!”

3.maijā mācīšanās grupās “Mēs savā Latvijā!”

4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.

Mums par to jāmācās, par to jāzin, tā jāsvin!

Skolā, sagaidot svētkus, notika neparasta mācīšanās :

1.-3.klašu skolēni mācību stundās – darbnīcās mācījās saprast, kāpēc 4.maijs Latvijā ir svētku diena.

4.-5. un 6.-9.klašu skolēniem bija grūtāks uzdevums – iemācīties sadarboties ar citu klašu skolēniem jauktās grupās. Sešās mācību nodarbībās viņi aktualizēja savas zināšanas par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu 1990.gada 4.maijā, uzzināja ko jaunu par cilvēkiem, par notikumiem, par vietām. Mācījās no jauna vai atkārtoja “Manu dziesmu”, kas sanākot kopā zālē, tika nodziedāta.

 “Tie ir vārdi no manas tautas

Un dziesma man arī no tās…”

Tā arī atsaucām atmiņā dažus gadus izpalikušos kopā sadziedāšanas svētkus skolā 3.maijā pie balti klātiem galdiem.

Paldies skolotājiem, kas sagatavoja un vadīja mācīšanos darbnīcās! Un liela pateicība 8. -9.klašu aktīvajiem skolēniem par atsaucību un atbildīgu darbu neparastā mācīšanās procesa nodrošināšanā.

Informāciju sagatavoja: Direktores vietniece Ērika Locika

Informācija mājaslapā ievietota – 05.05.2022