Vides dienas Daugavpilī

Vides diena!5. maijā Daugavpilī notiks Europe Direct Dienvidlatgale” vērienīgs atklāšanas pasākums – “Vides diena Daugavpilī”. Šajā dienā pilsētas iedzīvotājiem un Daugavpils Vienības pamatskolas audzēkņiem ieplānotas daudzas ar vidi un Eiropas zaļo kursu saistītas aktivitātes, arī vides sakopšanas talkas, kuru norisi Latgales plānošanas reģions un Daugavpils Izglītības pārvalde, sadarbībā ar vides organizācijām iecerējušas organizēt ar jaunu skanējumu, to norisē ieintegrējot saturīgas sarunas un savākoto atkritumu auditu. 

Atkritumu audits ir pētnieciska aktivitāte, kas stiprina pilsonisko līdzdalību savas apkārtnes sakopšanā un pilnveido izpratni par to, cik daudz un kāda veida atkritumi visvairāk ir savākti vides sakopšanas talkā, un kādiem preču zīmoliem būtu jāuzņemas vislielākā atbildība. Atkritumu audits ir arī veiksmīgs palīgs ceļā uz atkritumu daudzuma mazināšanu.

Ja mēs gribam saglabāt tīru un drošu vidi sev un nākamajām paaudzēm,
jārīkojas jau tagad un visiem kopā!

 

Informāciju sagatavoja: LPR sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis

Informācija mājaslapā ievietota – 28.04.2022