Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība

Lasīšanas sacensībasLatvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padomi arī šogad turpina Skaļās lasīšanas sacensības 5. klašu skolēniem. Tās tiek organizētas kopš 2017. gada.

 Rīkojot Skaļās lasīšanas sacensības, LNB Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

 Mūsu skolēni šajās sacensībās piedalās arī jau kopš 2017. gada. Šogad Skaļās lasīšanas sacensības skolā notika 21. aprīlī. Tajās piedalījās 6 labākie lasītāji no visām trim 5. klasēm. Lasīšanai skolēni bija izvēlējušies saistošus fragmentus no dažādām interesantām grāmatām. Pilsētas Skaļās lasīšanas sacensībās skolu pārstāvēs Kristers no 5.c klases, sagatavoties tām viņam palīdzēs latviešu valodas un literatūras skolotāja Madara Bokāne.

 Paldies, skolēniem par iesaistīšanos Skaļās lasīšanas sacensībā, skolotājām par atbalstu, kā arī žūrijai par atbildīgo vērtēšanu.

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre Jeļena Celma

Informācija mājaslapā ievietota – 22.04.2022