5. – 6. klašu skolēnu sasniegumi Matemātikas 72.olimpiādē II posmā

Matemātikas 72. olimpiāde notika 1. aprīlī. Skolas komandā no 5.  – 6. klasēm piedalījās 7 skolēni.  Olimpiādes mērķis ir aktivizēt un padziļināt matemātikas apguvi stundās un ārpusstundu darbā.

Apsveicam skolēnus ar sasniegumiem:

  • 6.b Sabīne Tukāne 2.vieta
  • 6.b Samanta Vingre 3. vieta
  •  6.a Adrians Zelčs  3. vieta

Paldies skolēniem par ieguldīto darbu un panākumiem.

Paldies skolotājām Rutai Anspokai un Olgai Novickai par skolēnu motivēšanu, prasmju veicināšanu, attīstīšanu un redzesloka paplašināšanu, izmantojot matemātikas paņēmienus, uzdevumu risināšanas stratēģijas.

 

Informāciju sagatavoja: Matemātikas, dabaszinību un tehnoloģiju MJ koordinatore Lilija Bužinska

Informācija mājaslapā ievietota – 22.04.2022