Par skolas pilsonības nedēļu

Par skolas pilsonības nedēļu

Skolas pilsonības nedēļas kulminācija bija koncerts „Vītin’ viju Latviju”.
Esam ierakstīti
Latvijas bērzu grāmatā baltā.
Esam iespēlēti
Latvijas egļu varenās plēšās.
Esam ievīti Latvijas ziedu vainagos.
Esam ievīti Latvijā, Latvija ievīta mūsos…

Veltījumu savai mīļai Latvijai dzimšanas dienā izdziedāja un izdancoja mūsu skolas koristi, ansambļi un dejotāji 13.novembrī.

Sirsnīgas, izjustas un iedvesmojošas dziesmas korim, ansambļiem un solistiem bija izvēlējušās mūzikas skolotājas Jolanta Boreiko un Lūcija Vaivode. Dziedātāji prata aizkustināt klausītājus ar savu emocionālo un reizē arī patriotisko dziedāšanu, vairojot lepnuma sajūtu un piederības jūtas savai zemei. Mazie dejotāji – gan 1.-2.klašu, gan lielie – 3.-4.klašu bija labi pastrādājuši skolotājas Ineses Zuģickas vadībā un sagatavoja savus dzīvespriecīgos sveicienus Latvijai dzimšanas dienā.

Paldies visiem kora, deju kolektīvu, ansambļu dalībniekiem, solistiem un kolektīvu vadītājām par labi padarītu darbu – burvīgu sveicienu mūsu Latvijas dibināšanas 96.gadadienā.

Ē.Locika

Informācija mājaslapā ievietota – 22.02.2022