Daugavpils Vienības pamatskolas Pilsonības nedēļas pasākumi – 2014

  • *Audzināšanas stunda veltīta Lāčplēša dienas vēsturiskajiem notikumiem ( 1919.g. 11.novembris):patiesā cieņā atceramies vēstures notikumus.( 1.- 9.klases) ( Pasākuma organizētājas 1.- 9. klašu audzinātājas)
  • Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas pasākums Daugavpils Novadpētniecības muzejā. ( Pasākumā piedalās 1.- 6. klases)

Informācija mājaslapā ievietota – 22.02.2022