28.11.2014. notiks matemātikas olimpiāde 5.-9. klašu skolēniem

28.11.2014. notiks matemātikas olimpiāde 5.-9. klašu skolēniem.

Pieteikties līdz trešdienai 26.11.2014. pie saviem matemātikas skolotājiem.

MK vadītāja L. Bužinska

Informācija mājaslapā ievietota – 22.02.2022