20. novembrī notiks Vecāku diena

Cien. vecāki!
20. novembrī Daugavpils Vienības pamatskolā Vecāku diena.
Aicinām tikties ar priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem no pl.17.00 līdz 19.00,

Skolas vadība

Informācija mājaslapā ievietota – 22.02.2022