Novada, valsts un starptautisko olimpiāžu un konkursu laureātu apbalvošanas pasākums

Š.g. 14.maijā Daugavpils Latviešu kultūras centrā notika Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes organizētais pasākums, kurā tika sveikti skolēni, kas 2012./2013.mācību gadā guvuši uzvaras novada, valsts un starptautiskos pasākumos.
No mūsu skolas uz svinīgo pasākumu bija uzaicināti 2 skolēni.
9.a klases skolēns Rolands Juris Lociks ieguvis bronzas medaļu Starptautiskajā Dabaszinību olimpiādē Luksemburgā. 8.b klases skolniece Katrīna Barševska izcīnījusi 1.vietu novada vācu valodas olimpiādē.
Viss mūsu skolas kolektīvs priecājas par Rolanda Jura un Katrīnas sasniegumiem.
Šīm nozīmīgajām olimpiādēm skolēniem palīdzēja sagatavoties skolotājas Ērika Locika un Olga Gapejenkova.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā: M.Baklāne

Informācija mājaslapā ievietota – 17.02.2022