Mākslu jomas MK darbs 2013./2014.m.g.

Mākslu jomas MK darbojās mūzikas skolotājas L.Vaivode, J.Boreiko un vizuālās mākslas skolotāja L.Midere-Davidčuka. Mākslu jomas MK skolotāju darbs bija radošs un darbīgs. Mūzikas skolotāju darbs izskanēja pašdarbības kolektīvu patriotisko un sirsnīgo dziesmu izpildījumā visa gada garumā. Skolotājas L.Mideres-Davidčukas radošums mākslā bija un ir skatāms skolas trešā stāva mākslas galerijā un Daugavpils Centrālās bibliotēkas telpās gan skolotājas personālizstādēs, gan skolēnu labāko darbu izstādēs. Mākslu jomas MK skolotājas veiksmīgi sagatavoja skolēnus pilsētas mūzikas un vizuālās mākslas olimpiādēm. Vizuālās mākslas olimpiādē pilsētā 1. vietu ieguva 8.a klases skolnieks A.Šembels, bet mūzikas olimpiādē 6.a klases skolniecei L.Ostapko tika piešķirts diploms par labāko tautas dziesmas izpildījumu. Vokālās mūzikas konkursā „Balsis” un pilsētas koru skatē Mākslu jomas skolotāju vadītie pašdarbības kolektīvi ieguva 1.pakāpes diplomus. L.Mideres-Davidčukas vadībā veidotais 5.klašu skolēnu plakāts „Esi vesels kā ābols” radošo darbu skatē pilsētā ieguva 3. vietu.
Mākslu jomas MK skolotājas ir radošas un atsaucīgas, jo ne tikai māca skolēnus zīmēt un dziedāt, bet arī pašas glezno, sacer tautas dziesmu apdares un veido aranžējumus un horeogrāfijas. Prieks un gandarījums par kopā padarīto darbu saliedētā komandā!

Mākslu jomas vadītāja Jolanta Boreiko.

Informācija mājaslapā ievietota – 17.02.2022