Latviešu valodas un literatūras MK paveiktais darbs 2013./2014. mācību gadā

Aizritējis vēl viens mācību gads, saņemtas liecības un sagaidīta vasara. Gribas atskatīties atpakaļ un atcerēties jaukākos mirkļus. Prieks par devīto klašu skolēniem, kas sekmīgi nokārtojuši eksāmenu latviešu valodā.
Tātad nav bijušas veltas individuālās nodarbības, kurās varēja ne tikai uzlabot savas sekmes, bet pamācīties arī papildus. Gandarījums arī par pārējo klašu skolēniem, kas aktīvi izmantoja piedāvāto iespēju.
Patiess prieks arī par tiem skolēniem, kas piedalījās un uzvarēja pilsētas un novada latviešu valodas un literatūras olimpiādēs – Ingrīda Mendriķe, Laura Vucena, Sintija Vanaga, Katrīna Barševska un Arianda Jonāne.
Skolēniem tika piedāvātas daudzas un dažādas iespējas parādīt savus talantus pasākumos, kurus organizēja latviešu valodas un literatūras MK. Kādos? Daudzos un dažādos…
Skolotāji kopā skolēniem aktīvi iesaistījās Dzejas dienu pasākumos: dzejas stundas, tikšanās ar dzejniekiem, muzeja darbiniekiem, pasākums bērnu bibliotēkā „Zīlīte” u.c.
Interesanti notika pasākums, kas bija veltīts Eiropas valodu dienai – „Dzimtā valoda”. Tika minētas mīklas, lasīti teksti vecajā drukā, tēlotas anekdotes, lasīti un skaidroti ticējumi.
Patriotisko audzināšanu sekmēja Lāčplēša dienai veltītā literārais pasākums 6.-7.klasēm.
Skolas gaiteņos bieži varēja redzēt skolēnu darinātās izstādes, kas bija veltītas dažādiem aktuāliem valodas un literatūras notikumiem – Dzimtene literārajos darbos, Vecā Stendera 300 gadu jubileja, O.Vācieša 80 gadu jubileja un citi.
5.a klases skolēni aktīvi piedalījās UNESCO projektā Darini ābeci, kurā kļuva par projekta uzvarētajiem
Gandarījumu radīja arī pēdējais pasākums, kas notika 29. maijā – Vislatvijas lasīšanas diena. Visi skolēni 15 minūtes lasīja dažādus tekstus un – liels prieks par to – bija gatavi lasīt vēl ilgi.

Lai visiem skolēniem un skolotājiem jauka vasara!

Informācija mājaslapā ievietota – 17.02.2022