Jomas „Cilvēks un sabiedrība” atskats uz paveikto 2013./2014.m.g.

Jaukā vasara, vasara nāc
Zaļām domām lai piepildās prāts….

Aizvadītais mācību gads gan skolotājiem gan skolēniem nesis gandarījumu par paveikto, jo sagatavojot un piedaloties dažāda veida pasākumos, konkursos, sacensībās un olimpiādēs, tika gūti ļoti labi panākumi. Piemēram, radošo darbu konkursā “Vesels, drošs, laimīgs”, eseju konkursā, pilsētas atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, dažāda veida sporta sacensībās tika gūtas godalgotas vietas. Bet kur vēl visas mazās it kā mazsvarīgās ikdienas uzvaras un sasniegumi! Jomu „Cilvēks un sabiedrība” pārstāv sociālo zinību skolotāja Inga Sokolova, vēstures skolotājas Lidija Daņilova, Nadežda Antonova, sporta skolotājas Maija Skrūzmane un Anita Vilcāne, mājturības un tehnoloģiju skolotāji Grigorijs Iļjins un Rita Ostapko. Arī paši skolotāji visa mācību gada garumā aktīvi piedalījušies metodiskajā darbā skolā un pilsētā.

Paldies visiem skolotājiem, kuri sagatavoja bērnus dažāda veida aktivitātēm, skolēniem, kuri tajās piedalījās un skolēnu vecākiem par atbalstu.

Lai mums visiem jauka, saulaina, silta, patīkamiem piedzīvojumiem bagāta un droša vasara!!!

Informācija mājaslapā ievietota – 17.02.2022