Daugavpils Vienības pamatskolā – jauna izglītības programma

Daugavpils Vienības pamatskola nākamajā mācību gadā sāks īstenot jaunu izglītības programmu- pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu ar padziļinātu latviešu valodas mācīšanu. Programma tiks piedāvāta 1.klases skolēniem.
Viens no skolas uzdevumiem ir rūpes par latviešu valodas un latviskās kultūrvides saglabāšanu mūsu pilsētā. Daugavpils Vienības pamatskolā mācās dažādu tautību izglītojamie, kas iepazīst latviešu valodu un latviskās tradīcijas.
Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmā paredzēts pievērst īpašu uzmanību latviešu valodas apguvei, attīstot izglītojamo latviešu valodas kompetences latviešu valodā un literatūrā, rūpīgi strādājot pie valodas kultūras jautājumiem visos mācību priekšmetos pamatizglītībā, kā arī piedāvājot iespēju apgūt īpašu skolā izstrādātu fakultatīvo kursu par latviešu dzīvesziņu, tradīcijām un kultūru.
Skolas pedagogi ir uzkrājuši pieredzi darbā ar izglītojamiem ar dažādām spējām. Pedagogu kolektīvam tuvas humānās pedagoģijas un iekļaujošās skolas idejas, skolotāji nepārtraukti pilnveido savas metodiskās kompetences un ir gatavi jaunās izglītības programmas īstenošanai.

Informāciju sagatavoja Daugavpils Vienības pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā: M.Baklāne

Informācija mājaslapā ievietota – 17.02.2022