29.maijā, skolā notika radošās darbnīcas

Kā jau katra mācību gada beigās, arī šogad, 29.maijā, skolā notika radošās darbnīcas. Tās vadīja mācību priekšmetu skolotāji un vecāki. Viņi piedāvāja šādas darbnīcas: koksnes apstrāde (skol.G.Iļjins); „Cepu, cepu vafelīti” (skol.R.Ostapko); neparastais origami (skol.I.Bicāne); ieskats mikropasaulē (skol.(L.Razminoviča); telpiskas figūras (skol. L.Bužinska); ātrrakstīšana (skol.A.Ivanova); prāta spēles (skol.O.Novicka); sports šodien un tagad (skol.M.Skrūzmane); „Riti, riti valodiņa” (skol.E.Zdanovska); lapušķīrēja pagatavošana (sk.A.Kraukle); „Saldās rozītes” (skol.L.Zvērbule); „Pretī vasarai” (skol. Ā. Leine); augstākā matemātika iesācējiem (skol.I.Lukaševiča); „Sveiks, raibais taureni!” (skol.A.Plotka); neparastā elektrība (skol. Ē. Locika); labestības telpa (skol.I.Sokolova); vācu valoda iesācējiem (skol.M.Baklāne); Summer is coming (skol.S.Šapale); „Vai tu zini, proti..?” (skol.S.Vaidere); „Būsim draudzīgi!” (psihol.T.Laizāne, soc.ped.N.Ivanovska ); portrets savām rokām (skol.L.Midere-Davidčuka); atjautības uzdevumi (skol.A.Rakicka); Teatime (skol.S.Volosova); „Krustām šķērsām” (skol;.J.Celma); „ģeorāfija – spēsi priecāties par to, ko radīsi pats savām rokām” (skol.O.Ostrovska); „Skice” (L.Kaimiņa – vecāks), drošība uz ceļa (skol.M.Jēgere – vecāks).
Skolēniem bija jāsastāda pašiem savs stundu saraksts ar 4 radošajām darbnīcām, kuras patika. Prieks bija par to, ka skolēni ar entuziasmu pierakstījās un piedalījās darbnīcās. Tā bija radoša un neparasta mācību diena skolā.

Foto

Direktore Edīte Zdanovska

Informācija mājaslapā ievietota – 17.02.2022