18.aprīlī skolā notika Karjeras diena

18.aprīlī skolā notika jau par tradīciju kļuvusi Karjeras diena, kas katru pavasari pulcina pilsētas profesionālo un vispārizglītojošo skolu pārstāvjus mūsu skolā.
9.klašu skolēni tika iepazīstināti ar studiju iespējām pēc pamatskolas izglītības iegūšanas. Mūsu skolā viesojās 12. vidusskolas, Saules skolas, Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, Celtnieku profesionālās vidusskolas un Valsts tehnikuma skolotāji un pasniedzēji. Skolēni klausījās ar interesi un uzdeva jautājumus. Tikšanās bija izzinoša un interesanta.
Paldies klases audzinātājai sk. Ž.Oļehnovičai par palīdzību pasākuma organizēšanā.

Karjeras konsultante S.Šapale.

Informācija mājaslapā ievietota – 17.02.2022