Starptautiskā PALDIES diena

Paldies dienas ietvaros šodien skolā notika pilsētas psihologu organizētā akcija “Vēlos pateikt paldies!”. Skolēniem un skolotājiem bija iespēja katrā stāvā uz plakāta uzrakstīt siltus pateicības vārdus, iemācīties vārdu “paldies” dažādās valodās, uzzināt paldies vārda nozīmi.

Sirsnīgi pateicos visiem, kas iesaistījās šīs dienas aktualizēšanā un organizēšanā un īpašu paldies sūtu skolēniem no parlamenta, kas bija aktīvi, atbildīgi un izpalīdzīgi!

 

Pasakiet “Paldies!” cilvēkiem, kas ir blakus par iedvesmu, atbalstu, mīlestību!

 

 

Informāciju sagatavoja: Tatjana Laizāne

Informācija mājaslapā ievietota – 21.01.2022