Latvijas skolu Goda dēlis

Daugavpils Vienības pamatskola ir nonākusi uz Latvijas skolu Goda dēļa, kur tiek publicēta unikāla pieredze, kas ikvienai iesaistītajai pusei nesusi izaicinājumus, pārdomas un arī sasniegumus.
Šajā pārmaiņu laikā vērtīgākais ir atbalsts. Atbalstīsim viens otru!

Mūsu un citus skolu stāstus meklē digitālajā Goda dēlī – https://oizglitiba.lv/goda-delis/

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ruta Anspoka