Daugavpils Vienības pamatskolas pedagogi tikās metodiskajā konferencē “Vēlos pastāstīt …”

07.06.2021 Daugavpils Vienības pamatskolas pedagogi tikās metodiskajā  Zoom konferencē “Vēlos pastāstīt …”, lai dalītos savā pieredzē.
Skolotājas dalījās pieredzē par profesionālajos kursos gūtajām atziņām, par to, kā ir veicies, mācot skolēniem formulēt sasniedzamos rezultātus, saņemt un sniegt efektīvu atgriezenisko saiti. Skolotājas, kuras ir iesākušas strādāt 1., 4. un 7. klasēs dalījās ar saviem veiksmes stāstiem, attīstot caurviju prasmes mācību stundās. 
Skolas psihologs dalījās ar dažādiem nomierināšanās paņēmieniem, ko var piedāvāt ne tikai skolēniem, bet arī izmantot savā ikdienā.
Paldies katram pedagogam, kurš dalījās savā pieredzē!

Sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ruta Anspoka